Luomua ja reilua – Sertifikaatti ei kerro kaikkea

Luonnonmukaisuus on varsin hataralla pohjalla kansainvälisessä vertailussa. Se, mikä on luomua, käsitetään eripuolilla maailmaa kovin eri tavalla. Kahvin tuontituotteissa organic-merkintä ei vielä takaa sellaista luomua tai luonnonmukaisuutta, jota Suomessa on totuttu ymmärtämään luomutuotantona.

Yleisesti ottaen luomu- tai organic-merkintä elintarvikkeessa tarkoittaa, että ruoka on tuotettu tai pyritty tuottamaan mahdollisimman luonnonmukaisilla menetelmillä. Tämä tarkoittaa, että synteettisiä aineita ja kemiallisia lannoitteita käytetään viljelyssä rajoitetusti. Tuotteen jalostuksessa ei saisi käyttää myöskään tarpeettomasti lisäaineita.

Suomalainen luomu on yleensä hyvää ja puhdasta. Lisäksi Suomessa tuotetuista elintarvikkeista moni täyttää kansainväliset luomun kriteerit ilman sertifiointiakin. Samoin ruotsalaisten Krav-merkki takaa kuluttajalle ilman suurempia tutkimuksia aina erinomaisen laadun. Merkki on luotettava.

EU:n hyväksymä luomusertifikaatti on melko hyvä ja takaa jossain määrin normaalia puhtaamman tuotteen, jonka viljelyyn on käytetty Euroopan normaaliin tasoon verrattuna luonnonmukaisempia menetelmiä. Silti EU-sertifiointikin hyväksyy joissain tapauksissa synteettisten aineiden käytön viljelyssä ja esimerkiksi niissä saa olla alle viisi prosenttia myös geenimuunneltua sisältöä.

Amerikkalaisten USDA Organic -merkki on selvästi meikäläistä ja myös EU:n sertifikaatin vaatimaa luomukäsitystä väljempi. Moni suomalainen ei pitäisi USDA Organic -tuotetta tarkemman tutkimuksen jälkeen lainkaan luomuna.

Reilun kaupan Fair Trade -merkki

Reilun kaupan merkki takaa, että myytävän tuotteen tuotanto on jossain määrin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupassa.

Reilu kauppa -merkki juontaa juurensa 1988 Hollannissa käynnistetystä Max Havelaar -merkistä. Vastaavia reilunkaupan organisaatioita perustettiin 1990-luvulla useisiin länsimaihin, ja 2000-luvulla eri merkit saatettiin yhteisen sateenvarjon ja yhdenmukaistetun kriteeristön alle.

Fair trade -leima on vaikuttanut suuresti kuluttajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa Reilun Kaupan tuotteita myytiin vuonna 2012 peräti 1,5 miljardin euron arvosta. Myynti on yli kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Suomessakin Reilun kaupan myynti ylti 2012 yli 150 miljoonan euron. Kasvua edellisestä vuodesta oli liki 50 prosenttia.

Rainforest Alliance on astetta kevyempi 

Rainforest Alliance on kansainvälinen järjestö, joka ylläpitää sammakkomerkkiä. Järjestön tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa maapallolla kestävää kehitystä. Merkki on perustettu Yhdysvalloissa 1987 ja sen tarkoitus on edistää sekä luonnon kunnioittamista että sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Merkki painottaa ympäristömääräysten noudattamista, mutta siihen sisältyy myös työolojen tasoa koskevia määräyksiä. Merkityssä tuotteessa pitää olla vähintään puolet sen sisällöstä sertifioidulta tuottajalta. Mutta alle puolet voi olla lähtöisin siis sertifioimattomasta lähteestä. Suomessa myydään ainakin Rainforest Alliance -sertifioitua kahvia ja banaaneja.

UTZ-merkki kertoo tuottavuudesta

UTZ Certified on hollantilaislähtöinen kahvin vilje
lyyn keskittynyt laatu- ja ympäristömerkki. Sertifiointi takaa kahville sellaiset viljelymenetelmät, jotka parantavat paitsi sadon laatua myös nostavat tilojen tuottavuutta. Suurempi ja laadukkaampi sato takaa viljelijälle paremmat tulot ja siten paremmat elinolosuhteet.

Kahvitiloilla työskentelevillä pitää olla kelvolliset asuinolot, puhdas juomavesi, hyvät terveyspalvelut ja lapsilla mahdollisuus koulunkäyntiin. UTZ-merkittyä kahvia myydään myös Suomessa.