Kahvimylly

Hyvän kahvin perusasia on oikein suoritettu uutto ja hyvän uuton takaa kahvimyllyllä tehty oikea jauhatus. Kahvimyllyn jauhatuskarkeus vaikuttaa uutossa sekä kontaktiaikaan että kosketuspinta-alaan. Jauhatus ratkaisee käytännössä siis uuton saannon ja siten liuenneiden yhdisteiden määrän valmiissa kahvijuomassa. Kahvimyllyllä ratkaistaan siis se, miltä kahvijuoma lopulta maistuu.
Kahvi olisi parasta jauhaa myllyllä juuri ennen uuttoa. Jos jauhatuksen ja kahvin valmistuksen välillä on pitkä aika, osa kahvissa olevista aromaattisista yhdisteistä menetetään väistämättä. Siksi kahvimylly on myös osa kahvin tuoreutta. Myös kahvimyllyn ja sen terien laatu vaikuttavat lopputulokseen. Jauhamisessa tärkeintä on tuottaa mahdollisimman tasa- laatuista karkeutta ja mahdollisimman samankokoisia muruja ja hiukkasia. Jos jauhatus on tasalaatuista, tuleva kahvin uutto on tasalaatuinen ja siten mahdollisimman tarkasti halutunlainen.Artikkelit

Avainasanalla ei ole artikkeleita